Elektrotechniek - projecten

Dierenhotel

• Kinderdagverblijf

De veiligheidsnormen bij een instelling als een kinderdagverblijf zijn zeer hoog. Dit heeft gevolgen voor de elektrotechnische installatie van de ruimte en/of gebouw waar het in gevestigd is. Buiten de verlichting, het datanetwerk en de inbraakbeveiliging hebben we  hier ook een volledige brandmeldingsinstallatie aangelegd. Bij brand wordt de rook of gasontwikkeling gedetecteerd door de geplaatste melders. Deze zijn direct gekoppeld aan een waarschuwingssysteem richting hulpverlenende instanties, die hierdoor snel ter plaatse kunnen zijn om de nodige hulp te verlenen. Tegelijkertijd zorgen sensoren ervoor dat er intern een luid alarm zal klinken en dat er een noodverlichting wordt ingeschakeld, zodat een ontruiming op een rustige en efficiënte manier kan gebeuren.

Woonhuis Kamerik

Woonhuis Woerden

Laadpalen

--

Barwoutswaarder 13-B • 3449 HE Woerden
Telefoon 0348 - 411948 • E-mail